Dự án Đà Nẵng – Quảng Ngãi

 
  • Gói thầu số 02: Km8 – Km16+880 (đoạn Đà Nẵng  – Quảng Ngãi)
  • Phạm vi công việc: thi công toàn bộ phần đường, hệ thống thoát nước, cống chui, cầu VD 03, cầu VD 04.
  • Chủ đầu tư: Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)
  • Thời hạn thi công: 12/2013 – 12/2016