Báo cáo kết quả công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và chương trình công tác quý III năm 2016

I/ Kết quả công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2016:

Thực hiện Chương trình công tác Quý I, II năm 2016,  BCH đã tập trung chỉ đạo các Tổ công đoàn , phối hợp với các Phòng  Ban, tranh thủ sự chỉ đạo của Chi ủy, tích cực phối hợp với Ban Giám đốc và vận động cán bộ đoàn viên công đoàn công ty nêu cao tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình trên các mặt công tác.

  1. Công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, công nhân lao động được duy trì thường xuyên, đã phối hợp với chính quyền thực hiện tốt cả về nội dung và hình thức công tác Tổng kết năm 2015 và triển khai Công tác năm 2016; tiến hành thành công Hội nghị người lao động năm 2016, ký kết Thỏa ước lao động tập thể giữa đại diện công đoàn và đại diện người sử dụng lao động, phối hợp với Chi ủy triển khai học tập các nghị quyết của đảng, phổ biến thắng lợi của Đại Hội Đảng toàn quốc khóa 12, làm tốt công tác xây dựng đảng ở Công ty.
  2. Chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà trong công ty đã được quan tâm thỏa đáng: Lương thưởng của CBCNV đã được giải quyết kịp thời ở mức cao, các chế độ chính sách  BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được giải quyết, đã chăm lo cho mọi người có được một dịp tết vui vẻ, đầy đủ. Dịp đầu năm mới đã tổ chức Lãnh đạo công ty chúc mừng mọi người một năm mới mạnh khỏe, nhiều may mắn và tổ chức du lịch tâm linh về K9, đền thờ  Bác, Tản Viên – Ba Vì. Đã tiển hành tổ chức chúc mừng sinh nhật cho CNVCLĐ trong toàn công đoàn công ty CP ĐT&XD 703 theo hình thức phù hợp. Đặc biệt hè năm nay được sự quan tâm của Công ty, Công đoàn đã phối hợp với các phong ban tổ chức cho 30 CBCNVCLĐ nghỉ dưỡng và du lịch Thái Lan 5 đêm 6 ngày, những đồng chí do điều kiện không đi được Công ty  thanh toán 6 triệu đồng/người.
  3. Về Tổ chức phong trào thi đua và tham gia quản lý: Phối hợp với Ban giám đốc tổng kết phong trào thi đua lao động giỏi trong công ty, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ trong dịp Tổng kết năm 2015 và phát động thi đua năm 2016. Tiến hành các thủ tục đề nghị LĐLĐ Quận Nam Từ Liêm tặng thưởng 4 lao động giỏi của công ty vào dịp kỷ niên 1/5.
  4. Xây dựng tổ chức công đoàn, nữ công, tham gia xây dựng đảng: Các tổ công đoàn tiến hành sinh hoạt đều, các ngày lễ, truyến thống được phổ biến đến CBCNVC,  BCH họp hàng quý đánh giá hoạt động của công đoàn và đề ra chương trình công tác quý tiếp theo. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Công đoàn cấp trên và các phong trào do cấp trên phát động, Tham gia đoàn CĐ Quận đi Quảng Ninh, Đóng góp quỹ xây dựng Trương Sa , Hoàng Sa 5,0 tr đ. Đã kiện toàn xong tổ chức CĐ Công ty, các tổ đã được sắp xếp, củng cố. Ngày 8/3 đã tổ chức lễ kỷ niệm cho nữ CBCNV rất vui vẻ và thiết thực. Tiến hành các thủ tục đề nghị LĐLĐ Quận Nam Từ Liêm tặng thưởng 2 gia Văn hóa của công ty vào dịp kỷ niên gia đình Việt nam 28/6. Phong trào thể dục thể thao được duy trì tốt, chiều thứ 6 hàng tuần tổ chức bóng đá đầu đặn. Thăm hỏi CBCNVC ốm đau được các tổ công đoàn duy trì. Giới thiệu cho Đảng 1 đoàn viên ưu tú và đã được kết nạpvào tháng 6. Triển khai Quy chế hoạt động và phân công BCH  đến từng đoàn viên để rõ và chỉ đạo các hoạt động của tổ chức Công đoàn công ty. Quyết toán công tác thu đoàn phí và nguồn trích từ quỹ lương của công ty năm 2015 theo quy định để nộp lên công đoàn cấp trên kịp thời và có kinh phí cho công đoàn hoạt động. Công tác quản lý tài chính, chi tiêu theo đúng quy định.

Đánh giá chung hoạt động 6 thánh đầu năm 2016 như sau: việc thực hiện các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền hợp pháp của CBCNVC và các hoạt động xã hội, nhân đạo đã được Lãnh đaọ Công ty và các cấp công đoàn quan tâm, nhiều hoạt động đã có kết quả thiết thực, góp phần động viên công nhân, viên chức, lao động tăng cường tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được củng cố và nâng cao.

II. Chương trình công tác Quý III năm 2016 như sau:

  1. Công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, công nhân lao động:

– Tiếp tục Tuyên truyền thắng lợi của Đại hội Đảng toàn quốc lấn thứ XII.

– Phối hợp với chính quyền triển khai nghị quyết Hội Nghị người lao động năm 2016 và phổ biến nội dung của Thỏa ước lao động tập thể đến người lao động để thực hiện.

– Tiếp tục Phối hợp với Chi ủy triển khai học tập các nghị quyết của đảng, chế độ chính sách của chính phủ mới năm 2016.

– Phổ biến, Tuyên truyền các nghị quyết của công đoàn các cấp, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội thủ đô. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình “ Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà nội thanh lịch, văn minh”, Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp, xây dựng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT trong CNVCLĐ.

– Tuyên truyền vận động CBCNV hăng say lao động công tác, sáng tạo, hợp lý hóa, tiết kiệm phấn đấu đạt năng suất cao.

  1. Chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà trong công ty:

– Phổ biến rõ nội dung Thỏa ước lao động tập thể đã ký kết với Tổng giám đốc đến từng người lao động và vận động mọi người thực hiện tốt các nội dung đó.

– Tập trung trí tuệ tham gia vào kế hoạch SXKD năm 2016 của công ty theo chức năng của tổ chức Công đoàn.

– Kiểm tra, Giám sát vận động 100% đoàn viên, người lao động được ký Hợp đồng lao động, được tham gia đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo đúng pháp luật,

– Đi xuống các bộ phận, công trường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ để phối hợp giải quyết.

  1. Về Tổ chức phong trào thi đua và tham gia quản lý:

– Tiếp tục vận động, giám sát CBCNV thực hiện tốt phong trào thi đua năm 2016, phấn đầu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao của từng cá nhân, để góp sức phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2016 của Công ty.

– Khuyến khích tham gia các tiết mục văn nghệ, tham gia bóng đá giữa các đơn vị trong công ty, nhằm tạo khí thế vui khoẻ trong công ty sau giờ lao động.

– Duy trì Tổ chức chúc mừng sinh nhật cho CNVCLĐ trong toàn công đoàn công ty CP ĐT&XD 703 theo hình thức phù hợp.

  1. Xây dựng tổ chức công đoàn, nữ công, tham gia xây dựng đảng:

– Đã kiện toán tổ chức CĐ Công ty, đề nghị các tổ sắp xếp, củng cố để hoạt động thực sự. Duy trì sinh hoạt công đoàn đều, có chất lượng.

– Thực hiện tốt Quy chế hoạt động và phân công BCH đến từng đoàn viên để rõ và chỉ đạo các hoạt động của tổ chức Công đoàn công ty.

– Tiếp tục thực hiện công tác xây dựng Đảng, giúp đỡ đoàn viên ưu tú đề nghị Đảng xem xét kết nạp, tham gia phát hiện những đảng viên ưu tú đủ tư cách và những đảng viên không đủ tư cách để giúp Đảng xây dựng đội ngũ vững mạnh.

– Động viên, chỉ đạo tổ nữ công công đoàn công ty hoạt động thực sự, tạo điều kiện để chị em giúp đỡ lẫn nhau trong công tác, kinh nghiệm nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, thực hiện kế hoạch hoá gia đình.

– Công tác quản lý tài chính, chi tiêu theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm Dự toán thu chi tái chính Công đoàn năm 2016.

TM BCH CÔNG ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Hải ( Đã Ký)